Hogyan kezdjek imádkozni?

Gabriel Calvo gondolatai

Az imádság Isten ajándéka. De mint minden tőle származó és szabadságunkra bízott ajándékot, ezt is akarnunk kell elfogadni.

Hogyan? Elcsendesedve és tiszta szívvel

Az imádságos élet kezdetén, amikor az ember még nem szokott hozzá, hogy Isten jelenlétében éljen, sokszor kell próbálkoznia az elcsendesedés aszketikus gyakorlatával.

Nos, mi is az elcsendesedés? 

NEM menekülés, kényszer vagy elfojtás, nem szorongás vagy depresszió, nem elszigetelődés, köldöknézés vagy önmarcangolás.

HANEM előjáték, készület, várakozás, felkészülés, szépség, nyugalom, figyelem, kiüresedés, befogadás, megnyílás, kapu.

Elcsendesedés nélkül NINCS megszólalás, elmélkedés, zene, nincs tisztelet, figyelem, találkozás, önismeret és megismerés, nincs liturgia, barátság, lelki nyitottság, nincs elragadtatás, ölelés, imádság, szemlélődés.

• Imádkozni – vagyis őszintén közeledni ahhoz, aki maga az Igazság és a Szentség – csakis tiszta szívvel lehet. Igaz ugyan, hogy az isteni irgalom minden gyarlóságunkat elfedi, mégsem keverhetjük bele bűneinket az Istennel való kapcsolatba.  

Istenhez alázattal, egyszerűen, a megtérés vágyával kell közelednünk. Isten ellenáll a gőgösöknek és megalázza a hatalmasokat. Az alázatost, a szegényt, az özvegyet viszont meghallgatja.              

Elengedhetetlen továbbá a megbocsátás: ki kell engesztelődnünk Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal, a természettel, az egész teremtett világgal.  

Jézus Krisztus figyelmeztet bennünket: senki se közeledjék az oltárhoz úgy, hogy előbb ki ne engesztelődne embertársaival (Mt 5,23-24). Meg hogy az imádságban nincs helye langyos középszerűségnek. Sem pedig kettősségnek. Szent Teréz szavaival: „Ellenségeket nem ültethetsz egy asztalhoz: nem fér meg egymással Isten és a bűn”.  

Hogyan születik tehát az imádság?

Isten kezdeményezéséből.
Úgy, hogy az ember felismeri: csupán agyag a fazekasmester kezében.
Úgy, hogy hisz és keresi az igazságot.
Úgy, hogy Isten titkának megismerésére vágyik, és hívást, hivatást érez, hogy Istennel legyen.
Hogy befogadja az abszolút Létezőt.
Hogy Jézus barátjává lesz, és bízik Isten Anyja, Mária közbenjárásában.

(Forrás: Gabriel Calvo: Tükrön innen, tükrön túl)

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok