Vianney Szent János gondolatai Isten szeretetéről

Tíz idézet a szent ars-i plébánostól:

Isten szünet nélkül szól hozzánk jó sugallataival.
(Szentbeszéd a kegyelemről)

Gyakran járuljunk a kereszt lábához... Ott értjük meg, hogy mit tett értünk Isten, és hogy nekünk mit kell tennünk érte. 
(Szentbeszéd a keresztről)

A tiszta lélek úgy van Istennel, mint kisgyermek az édesanyjával. Becézgeti, átöleli, édesanyja pedig viszonozza a kedveskedését.
(Katekézis a lélekről)

Isten egyedül önmagának alkotta a szívemet. Azt kéri, hogy adjam neki, hogy boldoggá tehesse.
(Elmélkedés az Eucharisztiáról)

Isten jobban szeret minket, mint a legjobb apa, és gyengédebben, mint a legszeretőbb édesanya. Nekünk csak gyermeki szívvel rá kell hagyatkoznunk akaratára.
(Tanács) 

Az ars-i plébános gyakran felkiáltott: „Ó Jézusom, megismerni téged ugyanaz, mint megszeretni! Ha tudnánk, mennyire szeret minket Urunk, meghalnánk örömünkben.”
(Az ars-i plébános erényei)

Annál jobban szeretünk valamit, minél többet áldoztunk rá. Ebből megérthetjük, hogy mennyire szereti Urunk a lelkünket, amelyért a vérét ontotta. Vágyva vágyik arra, hogy beszélgessen és érintkezzen vele. Vágyakozik rá, hogy lássa, hallja...
(A lelki élet örömei) 

Jézus mindent, amit tett, értünk tett. Imái, könnyei, böjtölése, tanítása, utazásai, beszélgetései, csodái – mind értünk voltak.
(Szentbeszéd Isten szeretetéről)

Egy szent mondta, hogy egyszer a szentmisén látta Jézus Krisztust: a keze tele volt ajándékokkal, és lelkeket keresett, akiknek átadhatja őket.
(Szentbeszéd a szentmiséről)

Mivel egyedül magáért Istenért vagyunk a világon, sohasem leszünk boldogok, ha nem szolgáljuk őt lelkesen és szeretettel.
(Katekézis a gyermekek neveléséről)

párKatt.hu (Forrás: Thoughts of the Curé D’Ars, TAN Books 1984)

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok