Melyik az igazi egyház?

Ha nem lennék katolikus, és az igazi egyházat keresném ma a világban... – Fulton J. Sheen érsek gondolatai:

Ha nem lennék katolikus, és az igazi egyházat keresném ma a világban, akkor azt az egyházat keresném, amelyik nem tetszik a világnak; más szóval azt az egyházat, amelyet gyűlöl a világ. Azért tennék így, mert ha Krisztus ma bármelyik egyházban jelen van, akkor bizonyosan éppúgy gyűlölik, mint földi életében.

Ha ma szeretnéd megtalálni Krisztust, azt az egyházat keresd, amelyik nem tetszik a világnak. Azt az egyházat, amelyet úgy gyűlöl a világ, ahogyan Krisztust gyűlölte. Azt az egyházat, amelyet maradisággal vádolnak, ahogyan Urunkat is tudatlansággal és tanulatlansággal vádolták. Azt az egyházat, amelyet társadalmi szempontból lenéznek és kinevetnek, ahogyan Urunkat is gúnyolták, mert Názáretből jött.

Azt az egyházat keresd, amelyet azzal vádolnak, hogy ördöge van, amint Urunkat is megvádolták, hogy Belzebubnak, az ördögök fejedelmének megszállottja. Azt az egyházat, amelyet a bigottság korszakaiban Isten nevében akarnak elpusztítani, ahogyan Krisztust keresztre feszítették, és úgy vélték, Istennek tettek szolgálatot.

Azt az egyházat keresd, amelyet a világ elítél, amiért azt állítja, hogy tévedhetetlen, ahogyan Pilátus elítélte Krisztust, amiért azt mondta magáról, hogy ő az Igazság. Azt az egyházat, amelyet elutasít a világ, ahogyan Urunkat elutasították az emberek.

Azt az egyházat keresd, amelyet az ellentétes vélemények zűrzavarában úgy szeretnek a tagjai, mint Krisztust, és úgy tisztelik a hangját, mint magáét az Alapítóét. Mindinkább felsejlik, hogy ha a világ szemében népszerűtlen az egyház, akkor az egyház nem evilági; ha pedig nem evilági, akkor másvilági. Mivel másvilági, végtelen szeretet és végtelen gyűlölet övezi, mint egykor magát Krisztust.

párKatt.hu (Forrás: Fulton J. Sheen: Preface of Radio Replies)


További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok