A jó humor csak a kezdet

Melyek a leendő házastárs legfontosabb tulajdonságai?

Nemrég ünnepeltük a huszadik házassági évfordulónkat. Jó alkalom volt ez arra, hogy a feleségemmel elbeszélgessünk a kapcsolatunkról.

Mielőtt összeházasodtunk, a humorérzéket tartottam az egyik legfontosabb tulajdonságnak, amit a leendő házastársamban keresek. Most viszont, húsz év után, a humor elő sem került a beszélgetésünk során. Nem értettem, hogy mitől lett kevésbé fontos.

Aztán a beszélgetés során egy fontos felismerésre jutottam.

Feleségemmel azt fogalmaztuk meg, hogy a házasságunkban három alapvető erény működik. Rájöttem, hogy ezekben nyilvánul meg – mégpedig sokkal mélyebben – az, amit a „jó humorú” feleségben kerestem. Ez a három erény: a nagylelkűség, az alázat és a melegszívűség. 

Nagylelkűség

A nagylelkűség erénye azt jelenti, hogy szívünkkel és értelmünkkel folyamatosan meghaladjuk önmagunkat. A nagylelkű ember felismeri, hogy ki kell tágítania a gondolkodását. Képes önmagából és korlátozott élettapasztalatából kilépve gondolkodni. Túllép közvetlen fizikai vágyain. Az igazság, a jóság és a szépség magasabb értékeire összpontosít. Ezek a „természetfeletti javak” pedig az Isten és a felebarát szeretetéhez vezetik szívét és értelmét.

A nagylelkű ember mások szükségleteit a sajátjai elé helyezi, és még áldozatra is hajlandó értük. A szenvedést és a megpróbáltatásokat képes higgadtan elviselni, sőt szeretetből vállalt áldozatként felfogni. Szenvedését mások lelki javáért ajánlja fel. 

Mi köze a nagylelkűségnek a humorérzékhez? Fulton Sheen azt tanította, hogy a humorérzék abból fakad, hogy intellektuálisan képesek vagyunk a saját kis világunk határain túl tekinteni, hogy megértsük a tágabb összefüggéseket. Ez pedig a nagylelkűség.

Alázat

Az alázatosság erényének két része van: az önmagunkról alkotott hiteles kép és az, hogy kevesebbet foglalkozzunk önmagunkkal.

Az igazi alázat egyrészt a hiteles énkép. Nem azt jelenti, hogy lenézzük önmagunkat, hanem azt, hogy tisztában vagyunk a jó tulajdonságainkkal éppúgy, mint a gyengeségeinkkel. Erős kapcsolatokat az tud építeni, aki alázatos. Rájön, hogy amiben jó, azzal segítségére lehet másoknak. Ugyanakkor belátja, hogy amiben gyenge, abban neki van szüksége mások segítségére. Aki alázatos, hajlamosabb dolgozni saját magán, mert őszintén szembenéz saját gyengeségeivel, tudatlanságával, bűnösségével.

Másrészt az alázat arra késztet, hogy kevesebbet foglalkozzunk önmagunkkal. Aki alázatos, inkább keresi Isten akaratát, mint a magáét. Alázatosnak lenni azt jelenti: nem feledkezünk meg arról, hogy Isten előtt korlátolt teremtményként, egymás előtt pedig testvérként állunk.

Hogyan kapcsolódik az alázat a humorérzékhez? Aki alázatos, az tud nevetni saját magán. Ritkán éri meglepetésként, ha hibázik, hiszen ismeri saját gyengeségeit. Inkább megtalálja a helyzet humorát, és továbblép.

Melegszívűség

A melegszívűség erénye azt érezteti a másik emberrel, hogy szeretjük és fontos számunkra. A melegszívű ember teljesen jelen van mások számára, és őszintén érdeklődik irántuk. Jelenléte megerősítő; minden ember egyediségét és méltóságát tiszteli és értékeli. A melegszívű emberre ilyeneket szoktak mondani: „Mindenki megszerette.” „Milyen kedves!” „Olyan jól érzem magam a jelenlétében!”

A melegszívűség hozzájárul a humorérzékhez. A melegszívű ember könnyen elmosolyodik. Mosolya nem komolytalanságból fakad, hanem mások jelenlétének igazi örömét fejezi ki.

Menjünk hát mélyebbre a humornál!

Ne értsük félre: a humorérzék jó tulajdonság! A katolikus hagyományban a humorérzék az intellektuális erény gyümölcse. De vajon olyan házastársat szeretnénk, aki egyfolytában viccelődik a vacsoraasztalnál? Olyat, aki soha semmit nem vesz komolyan? Lehet, hogy ez szórakoztató, de nem lesz tőle boldog a házasság. Az olyan erényektől viszont igen, mint a nagylelkűség, az alázat és a melegszívűség.

Csakhogy ezek az erények nehezek! A feleségemmel éppen arról beszélgettünk, hogy húsz év házasság után is fejlődnünk kell mindegyikben. A jó hír az, hogy bármikor neki lehet állni. Ha most kimunkálod magadban ezeket az erényeket, nagyobb eséllyel tudsz olyan házastársat magadhoz vonzani, akivel együtt fejlődhettek majd bennük.

Íme néhány kezdő lépés:

1. Kezdd az alázattal! Szánj egy kis időt arra, hogy számba veszed a jó tulajdonságaidat és a gyengeségeidet! Gondold át, hogyan tudod mások segítésére használni azt, ami jó benned, és hogyan kérhetsz segítséget másoktól abban, amiben gyengék az adottságaid!

2. Tedd szokásoddá azt, hogy másokat felemelsz! Eleinte némi erőfeszítést igényelhet (mint minden erény). Keresd, hogy hogyan tudsz másokat sikerélményhez juttatni! Tanuld meg észrevenni, ha valakinek megerősítésre vagy segítségre van szüksége!

3. Keresd a természetfeletti javakat! Meg kell tanulnunk kellően értékelni az igazságot, a jóságot és a szépséget. Igyekezz kevésebbet foglalkozni a fizikai vágyaiddal, és inkább ezekre a lelki javakra koncentrálj!

A kapcsolat iránti emberi vágy segíthet, hogy jobbá váljunk

Akkor is igaz ez, ha megpróbálsz vonzóbbá válni leendő házastársad számára. És akkor is igaz, ha húsz év után szeretnéd még erősebbé tenni a házasságodat. Isten tervében a kapcsolatok célja az, hogy erényre, végső soron pedig a krisztusi szeretetre vezessenek minket.

Ez az átalakulási folyamat arra hív minket, hogy együttműködjünk a kegyelemmel. Nem egyedül végezzük. Ezért sok imával közelíts ezekhez az erényekhez! Engedd, hogy Isten formáljon olyanná, amilyennek megálmodott! Így leszel olyan ember, aki boldog házasságot tud építeni.

párKatt.hu (Forrás: Jeffrey Arrowood/Catholic Match)

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok