Mit gondol rólad Isten?

Mindannyian szeretnénk tudni, kik vagyunk. De gondolkodtál-e már azon, mit gondol rólad Isten?

Mindannyian keressük önmagunkat. Személyiségtesztek segítségével kutatjuk, milyenek vagyunk. De gondolkodtál-e már azon, mit gondol rólad Isten? Kinek tart téged?

Istennek rengeteg mondanivalója van arról, hogy mit gondol rólunk. Egész szentírásnyi. Így foglalhatnánk össze:

Értékes vagy

Én vagyok a Teremtő, én alkottalak, és orrodba leheltem az élet leheletét (Ter 2,7). Saját képmásomra teremtettelek és megáldottalak (Ter 1,27-28). Léted soha nem volt rejtve előttem. Amikor a homályban keletkeztél, szemem már látta tetteidet (Zsolt 139,15). Anyád méhében én szőttem a tested (Zsolt 139,13). Minden szál hajadat számon tartom; a szó még nincs nyelveden, s már tudok mindent (Mt 10,30; Zsolt 139,4). Drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek (Iz 43,4).

Dicsőségemre teremtettelek, én formáltalak és én alkottalak (Iz 43,7). Hatalmat adtam neked kezem műve fölött, mindent lábad alá vetettem: minden juhot és barmot, a mezők vadjait, az ég madarait s a tenger halait (Zsolt 8,7-9; Ter 1,26). Dicsőséggel és fönséggel koronáztalak (Zsolt 8,6).

Ám te igazságomat kezdettől fogva hamissággal cserélted fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltál, mint előttem, a Teremtő előtt (Róm 1,25). Vétkeztél, és nélkülözöd dicsőségemet (Róm 3,23). Nem hívtál segítségül és nem törődtél velem (Iz 43,22). Elfordultál tőlem, megromlottál (Zsolt 14,3). Ahogy Ádámnak és Évának mondtam a Paradicsomban: a bűn zsoldja a halál (Ter 2,17; Róm 6,23). Bűneid következtében te is halott voltál (Ef 2,1).

Én azonban nem feledkeztem el rólad (Iz 44,21). Úgy szerettelek, hogy egyszülött Fiamat adtam oda, hogy örökké élj. (Jn 3,16). Krisztus meghalt érted, amikor még bűnös voltál (Róm 5,8). Vére minden bűnt lemos rólad és minden igazságtalanságtól megtisztít (1Jn 1,7-9). Elsöpörtem gonoszságaidat, mint a felhőt, és vétkeidet, mint a ködöt. Térj vissza hozzám: megváltottalak (Iz 44,22).

Új teremtmény vagy

Krisztusban új teremtmény vagy; a régi megszűnt, valami új valósult meg (2Kor 5,17). Meghaltál a bűnnek, és nekem élsz (Róm 6,11). Nem vagy többé árva, gyermekem és örökösöm vagy, hozzám tartozol (Jn 14,18; Róm 8,16-17; 1Kor 6,19). Senki sem ragadhat ki kezemből; semmi sem szakíthat el szeretetemtől (Jn 10,29; Róm 8,39). Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra (Zsid 13,5).

Immár testvéreid mind, akik hallgatják és tetté is váltják szavamat (Lk 8,21). Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok (1Pt 2,9). Krisztus él bennetek (Gal 2,20).

Nektek ajándékozom a Szentlelket (Róm 5,5). Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét (ApCsel 1,8). A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad (Jn 14,17). Az Igazság Lelke elvezet benneteket a teljes igazságra (Jn 16,13). Ő maga fog tökéletessé tenni, megerősíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni (1Pt 5,10).

Követem vagy, magamhoz teszlek hasonlóvá

Miközben szemléled dicsőségemet, Fiam képmására formállak Lelkem által (2Kor 3,18). Világosság vagy Krisztusban; élj hát úgy, mint a világosság fia (Ef 5,8). Hegyre épült város vagy, és a világ világossága (Mt 5,14). Meghívtalak, kiválasztottalak (2Pt 1,3; Jn 15,16). Szentem, szolgám, közvetítőm, katonám, tanúm vagy (Róm 1,71Pt 4,10; ApCsel 26,16; 2Tim 2,3; ApCsel 1,8). A mennyben van a hazád, és Fiam követségében jársz (Fil 3,20; 2Kor 5,20).   

Végül... eljövök, és magamhoz veszlek titeket (Jn 14,3). Veletek fogok lakni, s ti az én népem lesztek. Letörlök majd a szemetekről minden könnyet, és nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom (Jel 21,3-4). Beléptek nyugalmam országába, és birtokba veszitek a világ kezdetétől nektek készített országot (Zsid 4,11; Mt 25,34). Megismeritek az élet útját, az öröm teljességét és a gyönyörűséget mindörökké (Zsolt 16,11). Mert látni fogjátok arcomat, homlokotokon lesz a nevem, és ott lesztek, ahol én vagyok (Jel 22,4; Jn 14,3).

párKatt.hu

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok