Bibliai próféciák 2017-re

Minden év kezdetén számtalan jóslat lát napvilágot, ám hiteles próféciát egyedül a Szentírás ad. A 2017-es évre a következőket találjuk benne:

Ha január 1. és december 31. között születtél, vagyis Isten szeretetének jegyében, akkor életedben Isten kegyelmének hatása érvényesül: „megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára.” (Tit 2,11)

Ennek alapján a következőkre számíthatsz az új esztendőben:

Öröm: „Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam – mondja az Úr” (Zak 2,14) és: „Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívet öröm tölti el.” (Zsolt 97,11)

Szerelem: „Nem hívnak többé elhagyottnak, sem országodat magányosnak... Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled fölépítőd; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.” (Iz 62,4–5)

Anyagi javak: „Az én Istenem – gazdagsága szerint – dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van.” (Fil 4,19) és „megtanultam, hogy megelégedjem azzal, amim van” (Fil 4,11)

Nehézségek: „Az Úr, a te Istened próbára fog tenni, hogy megtudja: csakugyan szívetek, lelketek mélyéből szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket” (MTörv 13,4), ám „kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.” (Bölcs 3,5)

Egészség: „Az igaz virul, mint a pálma, fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában vannak elültetve, Istenünk csarnokában virágoznak. Még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek, tele vannak nedvvel és élettel, hogy hirdessék: Az Úr igazságos, ő az én sziklám” (Zsolt 92,13–16)

Utazás: „Az Úr megőriz jártodban-keltedben, mostantól fogva mindörökké.” (Zsolt 121,8)

Megpróbáltatások: „Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég” (Mt 24,6) és „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Róm 8,28).

Boldogság: mert Isten örökké szeret, és te örökké viszontszeretheted, hiszen „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.” (Róm 8,38–39)

E tanítások érvényességét nem befolyásolja a hold és a csillagok járása. Mindig, mindenütt, minden helyzetben a tieid. Élj békével, az Úr örömében! Boldog új esztendőt!

párKatt.hu

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztráció