Párkapcsolatba léphet az, aki házassága érvénytelenségének kimondására vár?

Sokan vannak, akik átélték a válás szívettépő fájdalmát, és szeretnének újra megházasodni.

Az Egyház megérti őket. Ám mivel hűségesnek kell maradnia Jézus tanításához, nem mondhatja, hogy mindenki, aki elvált, újra megházasodhat. Új kapcsolatra csak akkor adhatja áldását, ha bebizonyosodik, hogy a házasság valamilyen oknál fogva nem volt érvényes, s így a felek valójában szabad állapotúak.

Az Egyház érvénytelenítési eljárás során deríti ki, érvényes volt-e a házasság. Az eljárás gyakran hónapokig elhúzódik, ezért vannak, akik nem várnak, hanem – remélve, hogy megkapják az érvénytelenséget kimondó végzést – máris új kapcsolatot keresnek.

Felmerül a kérdés, hogy helyénvaló-e ez. Valaki így fogalmazott:
„Létezik hivatalos iránymutatás azzal kapcsolatban, hogy járhat-e valakivel egy elvált ember, mielőtt megkapja az érvénytelenséget kimondó határozatot? Egy ismerősöm ezt teszi, és azt mondja, ezzel semmilyen törvényt nem szeg meg.”

Hogy válaszolhassunk, kétféle helyzetet kell megkülönböztetnünk. Azokét, akik az érvénytelenség dokumentálására, illetve akik annak megállapítására várnak.

Az érvénytelenség dokumentálása

Egyes esetekben a házasság eleve érvénytelen, s ezt csupán dokumentálni kell. Például ha katolikusnak keresztelt ember kereszteletlennel köt házasságot. Ez a házasság érvénytelen (1086. kánon), ennek kimondásához nincs szükség további vizsgálódásra. Csak dokumentálni kell, de az érintett már a határozat kézhezvétele előtt bizonyos lehet benne, hogy a házasság nem áll fenn.

Ilyen esetekben – ha nincs más, az esetet befolyásoló tényező – az illető szabad állapotúnak tekintheti magát, és nem feltétlenül rossz, ha társkeresésbe fog. Mindazonáltal több szempontból jobban teszi, ha megvárja az érvénytelenség kimondását.

Az érvénytelenség megállapítása

A legtöbb esetben azonban nem csupán adminisztratív, hanem alapos, hivatalos vizsgálattal járó eljárásra van szükség. Ilyenkor a vizsgálat során derül ki, szabad állapotú-e az érintett. Ezért mindaddig, amíg az érvénytelenség be nem bizonyosodik, a házasság érvényesnek tekintendő, és a felekre továbbra is vonatkoznak a házastársi kötelmek.

Miért rossz az, ha valaki új kapcsolatot kezd, mielőtt hivatalosan megállapítanák, hogy érvénytelen a házassága?

Azért, mert a házasság érvényesnek tekintendő mindaddig, amíg az érvénytelenség be nem bizonyosodik.

Egy új kapcsolat romantikus együttlét akkor is, ha csupán lelki síkon marad. Romantikus kapcsolatba lépni pedig, miközben az embernek házastársa van, erkölcsileg helytelen, mert Isten szeretettörvényébe ütközik. Isten és az Egyház nagyon komolyan veszi azt, amikor egy férfi és egy nő hitvesi hűséget esküszik egymásnak. Ezért parancsolja és óvja a hűséget mindaddig, amíg a házasság fennáll.

Az idő előtt kezdett romantikus kapcsolat a remélt leendő társat is erkölcstelen helyzetbe hozza, hiszen akivel találkozgat, házasnak tekintendő, míg csak ki nem mondják, hogy érvénytelen a házassága. Különösen nehéz helyzet, ha netán mégsem mondják ki a házasság érvénytelenségét. A házas fél súlyos döntés elé kerül: vagy folytatja a kapcsolatot, megszegve erkölcsi kötelezettségeit, vagy szakít, amivel sok szenvedést okoz. Aki ilyen kockázatnak teszi ki a másikat, valójában önző módon, szeretetlenül cselekszik.

Mit tehet, aki szeretne új kapcsolatot kezdeni, de még nem kapott hivatalos határozatot arról, hogy érvénytelen a házassága?

Ha nehéz is, ha sokáig tart is, legyen türelemmel! A várakozás nehézségét felajánlhatja házastársáért és azért, hogy helyzetük Isten akarata szerint rendeződjék. Meg fogja látni, hogy a felajánlott szenvedés a javára válik. Ha kézhez kapta az érvénytelenséget kimondó végzést, tiszta lelkiismerettel kezdhet társkeresésbe.

párKatt.hu (Forrás: ncregister.com)

Kapcsolódó: Amit sokan nem mernek megkérdezni a szentségi házasság érvénytelenítéséről

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok