Lelkiismeretvizsgálat

Huszonöt kérdés, melyek segítségével az erények tükrében vizsgálhatod meg szívedet és életedet:

1. IRGALOM? Isten késedelmes a haragra, de kész a könyörületre és a megbocsátásra. Késedelmes vagy a haragra és kész a megbocsátásra, vagy könnyen haragszol és nehezen könyörülsz?

2. ÖNMÉRSÉKLET? Azt eszed, amit szeretsz, vagy azt, ami egészséges a testednek, amely a Szentlélek temploma és az élő Isten tabernákuluma? Az evésért élsz, vagy azért eszel, hogy élj?

3. SERÉNYSÉG? Amint megszólal az ébresztő, felkelsz és elkezded a reggeli imát (az Opus Dei alapítója a hősiesség pillanatának nevezte ezt :) vagy benyomod a szundit és lustálkodol?

4. TISZTASÁG? Élvezed a rossz gondolatokat, vagy élvezettel foglalkozol velük?

5. SZOLGÁLAT? Elvárod, hogy kiszolgáljanak, vagy arra törekszel, hogy te szolgálj másoknak?

6. ÖRÖM? Mindenkor örvendezel az Úr Jézusban és a Szentlélekben, vagy mindig találsz okot és módot a panaszkodásra?

7. TÜRELEM? A türelem megtestesítője vagy, vagy azt akarod, hogy a dolgok akkor és úgy történjenek, ahogy te elgondotad? Jellemző rád ez az ima? „Uram, adj nekem türelmet, de azonnal!”

8. ENGEDELMESSÉG? Kész vagy engedelmeskedni Isten akaratának, ahogy a törvényes hatalom, az Egyház, a körülmények kívánják, vagy „szent és sérthetetlen” jogaidat véded?

9. ÖNMEGTAGADÁS? Kész vagy és készséges vagy, hogy megtagadd magad, felvedd a keresztedet és kövesd az Úr Jézust, vagy mindig kibúvót és könnyebb utat keresel?

10. SZELÍDSÉG? Igyekszel a Mester példáját követni, aki szelídnek és alázatos szívűnek mondta magát, vagy nyers, sértő, követelőző, bántó vagy másokkal?

11. HIT? A hit embere vagy (a hegyeket mozgató hité), vagy olyan, akinek a hite bizonytalanul tántorog és folyton változik, mint a széljárás?

12. BIZALOM? Az Úrban bízol, aki kősziklád és várad, vagy érzéseid és érzelmeid csalóka útján jársz?

13. SZERETET? Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel szereted Istent, vagy engeded, hogy az önzés és az egoizmus uralkodjék rajtad?

14. REMÉNY? Mindig és mindenütt Istenben remélsz, vagy az élet megpróbáltatásai, kudarcai közepette átadod magad a kétségbeesésnek?

15. ERŐSSÉG? Túl nagy terhet jelentenek válladnak az élet keresztjei és szenvedései, vagy készen állsz rá, hogy Jézussal együtt egészen a Kálváriáig vidd a keresztet, hisz ez az út a feltámadás dicsőségébe vezet?

16. MENNYORSZÁG? Mindig a földi dolgokat és az evilági értékeket tartod szem előtt, vagy szíved, elméd és lelked az örök célra, a mennyországra irányulnak?

17. SEGÍTÉS? Mindig készen állsz, hogy azonnal segíts bárkinek – főként otthon a családban –, vagy folyton azt várod, hogy mások segítsenek neked?

18. IMÁDSÁG? Lelked lélegzetvétele, belső életed éltető vérárama az imádság, vagy lanyha és hanyatló az imaéleted?

19. ISMERET? Szeretnél folyamatosan növekedni Isten ismeretében és szeretetében, vagy mindez megrekedt, unalmassá és érdektelenné vált számodra?

20. ALAP ÉS ÉRTÉKREND? Isten a léted alapja és meghatározója? Értékrendedben Isten áll az első helyen; mindig Ő a legfontosabb számodra?

21. MEGBOCSÁTÁS? Életed során mindig, mindenütt megbocsátasz, vagy vannak emberek, akikkel szemben még mindig van benned harag vagy neheztelés? Ez lehet lelki békétlenséged oka.

22. ÉHSÉG? Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Te mire éhezel? Hatalomra? Élvezetre? Hogy tiszteljenek? Hogy csodáljanak? Hogy te légy a középpontban? Vagy Isten után éhezel? „Keressétek először az Isten országát és az Ő igazságát, s minden más megadatik hozzá!”

23. SZENVEDÉS? Panaszkodásra, haragra, keserűségre indít a szenvedés? Vagy egyesíted szenvedésedet Jézuséval, és engeded, hogy megszenteljen a szenvedés?

24. JÉZUS? Jézus számodra a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, az Út, az Igazság, az Élet, Táplálékod és életed értelme? Vagy hamis bálványok állnak életed oltárán? Pénz? Élvezet? Pornó? Alkohol? Drog? Hiúság? Hírnév? Szerencsejáték? Tévé? Internet? Elektronikus média? Mi uralkodik rajtad?

25. MÁRIA? Lelki életed árva, mert hiányzik belőle a Szűzanya? Vagy életed, édességed, reménységed Ő: Édesanyád, akire egész életedet rábízhatod: örömeidet, bánataidat, sikereidet, kudarcaidat, kísértéseidet, sőt bukásaidat is?

LELKIISMERETVIZSGÁLAT
E provokatív kérdések segítségével őszintén megvizsgálhatod szívedet és életedet szobád csendjében vagy az Oltáriszentségben valóságosan jelen lévő Jézus előtt. Ha sokszor elbotlunk is, Isten irgalma messze felülmúlja bűnösségünket. „Ahol elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem” (Róm 5,20). Bízzál Istenben!

rKatt.hu (Forrás: fredbroom.blogspot)

További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok