Vianney Szent János gondolatai a cselekedetekről

Idézetek a szent ars-i plébánostól:

Isten mindannyiunknak saját feladatot adott. A mi dolgunk, hogy végigjárjuk a hivatásunk útját. Ha Isten hivatást ad, megadja a teljesítéséhez szükséges kegyelmet is.
(A hivatásról)  

Az Istennek tetsző emberi cselekvést három dolognak kell jellemeznie: őszinteségnek, önzetlenségnek és kitartásnak.
(Szentbeszéd a látszólagos és az igazi jóságról)

Egyedül Istenért cselekedjünk,  és helyezzük kezébe műveinket!   
(Katekézis az üdvösségről)

Jobban szolgáljuk Istent, amikor olyasmit teszünk, amiben sem élvezetet, sem örömet nem találunk.
(Mondás)

Gyermekeim, három tett: a hit, a remény és a szeretet tette magában foglalja az ember egész boldogságát a földön. 
(Katekézis Isten szeretetéről)

A hétköznapi élet szabálya: Ne tégy olyasmit, amit nem tudsz felajánlani Istennek!
(A táncról)

Aki ájtatosságot gyakorol, gyakran járul szentgyónáshoz és szentáldozáshoz, de nem teszi a hit és a szeretet cselekedeteit, olyan, mint a virágzó fa. Úgy vélnéd, olyan sok termést fog hozni, mint amennyi a virága; csakhogy óriási a különbség!
(A lelki élet örömeiről)

Magunktól semmit sem tehetünk, gyermekeim, Isten segítségével viszont mindent megtehetünk.
(Szentbeszéd a kísértésekről)

Mindaz, amit úgy teszünk, hogy nem ajánljuk fel Istennek, kárba vész.
(A hitről)

Gyermekem, merjünk jót tenni akkor is, ha ára van!
(Tanács)

Minden tőlünk telhetőt tegyünk meg mindenkiért, egyedül Istentől várva viszonzást!
(Katekézis a jótékonyságról)

Forrás: Thoughts of the Curé D'Ars, TAN Books 1984

párKatt.hu 


További írások, videók

Társkereső. Házastárstaláló.
katolikus • anonim • megbízható • profi


Regisztrálok